woensdag 3 april 2013

Streekweken Dynamic Food

Gister heb ik beloofd iets te schrijven over de streekweken van Dynamic Food. De streekweken zijn onderdeel van een boek wat we in september willen uitgeven, vandaar dat ik daar mee begin.


Met het boek willen we actuele kwesties rond ons voedselsysteem in beeld brengen door verschillende visies op de toekomstige relatie tussen stad (leegstand) en platteland (de lokale boer) naast elkaar te leggen.

In 2050 zal 75% van de wereldbevolking in steden wonen. Dit heeft effect
op ons voedselsysteem en onze stedelijke omgeving. Dynamic Food wil de stadsbewoner meer betrekken bij het lokale product omdat we er allemaal van afhankelijk zijn en het bepalend is voor onze levenskwaliteit.

Wat willen we bereiken?
Het platform en eetcafé Dynamic Food brengt ons toekomstige voedselsysteem actief onderde aandacht met debatten, lezingen en onderzoek. We willen de door Dynamic Food verzamelde kennis en ervaring in september 2013 samen laten komen in een multidisciplinair vormgegeven boek.

Hierin willen we laten zien hoe de relatie tussen stedelingen en de lokale voedselvoorziening nu is en in hoe deze er in de toekomst uit zou kunnen zien. We willen stedelingen bewust maken van het feit dat ze zelf hun directe omgeving mee kunnen bepalen, bijvoorbeeld door de keuzes die ze maken in wat ze eten. In het boek komen essays, recepten en een open source handleiding waarmee de lezers zelf een Dynamic Food eetcafé op kunnen zetten.

Wie zijn wij?
De makers van het boek zijn initiator Annelou van Griensven en Tim van den Beukel, Sanne ZurneAnne-Marie Geurink en ikzelf. We zijn allemaal jonge stedelingen met verschillende creatieve achtergronden. We delen allen de voorliefde en passie voor lokale voeding. Sommige van ons hebben een moestuin of verbouwen zelf kleinschalig.

De onderdelen van het boek
·    De essays worden geschreven door specialisten uit verschillende vakgebieden(Wie dat zijn blijft nog even geheim). De schrijvers zullen verschillende visies op de toekomst van ons voedselsysteem belichten, zoals: waar komt ons voedsel in de toekomst vandaan? Hoe kan de stad bijdragen aan een natuurlijk ecosysteem? Hoe kan lokaal voedsel onze economie bevorderen?
·    In april wordt ons team in tweeën gesplitst en organiseren we de Streekweken. Gedurende een week zal één van de twee teams producten uit de supermarkt kopen en het andere team bij lokale boeren langs gaan. Na een week worden de teams omgewisseld. Tijdens deze weken houdt het team een dagboek bij en kan iedereen het experiment volgen op Facebook en Twitter. De recepten die tijdens deze weken worden gebruikt komen terug in het boek.
·    In de open-source handleiding laten we zien hoe een Dynamic Food eetcafe op te zetten in tijdelijk leegstaande ruimtes om zo kleine boerderijen en leveranciers in de omgeving van de stad te ondersteunen. Inwoners van de stad leren regionale plattelandsproducten kennen en leren door lezingen en debatten meer over hun voedsel

We willen ons boek in september uitgeven, maar voordat we het boek kunnen drukken, laten we essays schrijven, maken we foto’s, organiseren we de streekweken, ontwerpen we het boek en gaan we het boek promoten, zodat het op meerdere plekken verkocht kan worden. Om de financiering hiervoor rond te krijgen zetten we ons project binnenkort op Voordekunst.nl

Volg jij Dynamic Food al op facebook of twitter?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten